Regulamin rezerwacji


Warunki rezerwacji

  • Wymagana jest przedpłata w wysokości 100% wartości rezerwacji.
  • Oferta bezzwrotna. Przedpłata nie podlega zwrotowi. Dotyczy rezerwacji na Apartimento Naturale Wrocław.

Zasady rezerwacji online

I. Rezerwacja

  1. Rezerwację uważa się za potwierdzoną z chwilą otrzymania e-maila z informacją o jej przyjęciu.
  2. Ceny przedstawione w systemie zawierają podatek VAT. Mogą obejmować również inne świadczenia, wyszczególnione w opisie oferty.

II. Anulowanie i zmiany rezerwacji

  1. Nie wykonanie czynności opisanych przy składaniu rezerwacji, w wymaganym terminie, powoduje automatyczne anulowanie rezerwacji.
  2. Anulowanie lub zmiana rezerwacji są możliwe poprzez link zawarty w e-mailu lub przez kontakt z Obsługą. Skorzystanie z linku w e-mailu umożliwia automatyczne, natychmiastowe anulowanie rezerwacji.

III. Ustalenia końcowe

  1. Osoba dokonująca rezerwacji online ponosi odpowiedzialność za prawidłowość danych podanych w formularzu rezerwacyjnym. Obsługa nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowy wybór terminu lub błędnie wprowadzone dane w formularzu. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, których nie można skorygować poprzez edycję rezerwacji, prosimy o pilny kontakt z obsługą.
  2. Dane kontaktowe dostępne są w zakładce „Kontakt”, w górnej części kalendarza rezerwacji oraz w e-mailach.

Apartimento Naturale Wrocław

ul. Żmudzka 27/13, 51-354 Wrocław, woj. dolnośląskie | email: email to Apartimento, tel: 607322343 | NIP: 7491592596

facebook   twitter   pinterest   youtube